Fjällräven Press Room

Privacy

Integritet

Det här erbjudandet handhas av Hanwag GmbH, Wiesenfeldstrasse 7, 85 256 Vierkirchen, Tyskland, telefonnummer: 0049 8139 9356-0, e-postadress: kontakt@hanwag.de; Fjällräven International AB, Box 209, 89125 Örnsköldsvik, Sverige, telefonnummer: 0046 0 660266200, e-postadress: kontakt@hanwag.de; Fjällräven International AB, Box 209, 89125 Örnsköldsvik, Sverige, telefonnummer: 0046 8 564 842 30, e-postadress: info@primus.se. Hanwag GmbH, Fjällräven International AB och även Primus AB är de ansvariga aktörerna i den mening som avses i den tyska dataskyddslagen.

Leverantören lägger stor vikt vid integriteten hos sina online-besökare och tar därför skyddet av personuppgifter på största allvar. Vänligen studera noggrant följande dataskyddsbestämmelser innan du godkänner dem.

Var medveten om att du ger ditt samtycke till dessa dataskyddsbestämmelser vid varje nytt besök på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar bestämmelserna vid varje besök på denna webbplats så att du kan vara säker på att du godkänner dem.

Vi kommer endast att lagra och behandla dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den tyska dataskyddslagen och ”Telemedia Act”, så långt detta är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och för att undvika missbruk. Vi kommer att samla in dessa uppgifter från dig och vi ska därmed också informera dig om syftet med insamlingen. Leverantören förbehåller sig rätten att engagera tredjepartsföretag som handlar på leverantörens vägnar för insamling, bearbetning eller användning av personuppgifter. I sådana fall kommer leverantören att ålägga de engagerade företagen att handla enligt leverantörens nuvarande dataskyddsbestämmelser och leverantören ska förbli den enda kontaktpersonen i alla frågor som rör skyddet av dina personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter
Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter.
Personuppgifter kommer att samlas in om du frivilligt meddelar detta till oss för registrering till press-servern och den därmed tillhörande redaktionella användningen av press-serverns innehåll enligt våra användarvillkor. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive registreringsformulär. Leverantören överför endast dina personuppgifter till tredje part om ditt samtycke till detta är tillgängligt.

Baserat på den information som betecknas som obligatoriskt fält, kontrollerar leverantören din behörighet för åtkomst till press-servern. Inom ramen för din registrering till vår press-server kommer leverantören att samla in och lagra dina personuppgifter uteslutande i syfte att tillhandahålla entydig fördelning, för att kontrollera åtkomstbehörigheten till press-servern, samt för att möjliggöra nyttjanderätten av press-serverns innehåll under användarförhållandet enligt användarvillkoren. Du bestämmer den exakta omfattningen för lagring av personuppgifter med hjälp av informationen du uppgivit i din profil. Information som inte betecknas som obligatoriskt fält använder vi för att lära oss mer om det medium du arbetar med och för andra interna ändamål, särskilt för att bättre kunna anpassa erbjudandet på vår webbplats till kraven hos relevanta medier.

Vid förekomst av rimlig misstanke kommer leverantören att använda de insamlade uppgifterna för att upptäcka och förebygga överträdelser av husreglerna, särskilt användning av press-servern som står i strid med avtalet eller på ett bedrägligt sätt eller genom andra handlingar som är olagliga eller står i strid med avtalet.
Dina personuppgifter, särskilt ditt namn och efternamn, kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt föregående samtycke. De kommer emellertid att vidarebefordras till tredje part utan ditt föregående samtycke då det finns en laglig skyldighet att överlämna dem, till exempel på grundval av ett offentligt åtal eller rättsordning. Användares personuppgifter lagras, bearbetas och används endast i Europeiska unionen.

Dessutom samlas personuppgifter in när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Dessa uppgifter kommer att användas av oss för våra egna informationsändamål i form av vårt nyhetsbrev, förutsatt att du uttryckligen godkänt detta enligt följande:
”Jag skulle vilja få informationsmaterial”

Du kan välja vilken information du vill få och kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet via länken i nyhetsbrevet eller genom ett ändamålsenligt meddelande till oss. När du har avslutat din prenumeration raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev.

I händelse av att leverantören, företag som kontrolleras av leverantören, enskilda dotterbolag eller delar av företaget säljs så överförs din kundinformation vanligtvis tillsammans med den del av företaget som ska överföras. I sådana fall är dina uppgifter naturligtvis också föremål för denna personuppgiftsdeklaration och relevanta dataskyddslagar.

Insamling av statistik i loggfiler
Vid varje sidvisning lagras åtkomstdata i en loggfil – serverns logg. Den datamängd som lagras innehåller härmed följande uppgifter:

  • din IP-adress (genom vilken din dator entydigt kan identifieras),
  • fjärrvärden (namn och IP-adress för den dator som begär sidan)
  • tid, status, mängden data som överförts, samt webbplatsen • från vilken du kom till den begärda sidan (hänvisningsadress), och
  • produkt- och versionsinformationen för den använda webbläsaren (användaragent).

Dessa uppgifter kan inte härledas till en viss person och är endast till för att säkerställa en problemfri drift av vår webbplats och för att förbättra vårt erbjudande.

Cookies
Vi använder cookies för att kunna identifiera besökarnas preferenser på vår webbplats och för att kunna erbjuda dig ett skräddarsytt erbjudande, eller för att kunna utforma en bekvämare användarupplevelse, exempelvis genom att undvika att samma data måste matas in upprepade gånger. Dessutom lagrar vi endast personuppgifter om du frivilligt skickar dem till oss (till exempel när du fyller i formulär).

Cookies är små textfiler som vi överför till din dators hårddisk med hjälp av din webbläsare. Sessionscookien sparar aktuella uppgifter om besöket på vår webbplats, till exempel om du är inloggad. Den stöder webbplatsens funktioner och kommer efter ditt besök att automatiskt raderas.
Hjälpfunktionen i menyraden hos de flesta webbläsare förklarar hur du ändrar webbläsarinställningarna så att den inte accepterar nya cookies, hur du kan informeras av din webbläsare när du får en ny cookie eller hur du nekar åtkomst för alla cookies. Du kan dock bara använda vissa funktioner på MediaPass-servern helt om din webbläsare accepterar cookies och därför rekommenderar vi att du lämnar cookiefunktionen på.

Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder ”cookies” (textfiler placerade på din dator) för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder sajten. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Vid aktivering av IP-anonymisering kommer Google att korta av/anonymisera den sista oktetten av IP-adressen för EU-medlemsstater och för andra parter som ingår i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till och förkortas av Googles servrar i USA. På webbplatsleverantörens vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning åt webbplatsleverantören. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användning av cookies med hjälp av inställningarna i din webbläsare. Observera dock att om du gör det så kanske du inte kan använda alla webbplatsens funktioner. Du kan också förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera det insticksprogram för webbläsare som finns tillgängligt här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Du kan neka användningen av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att lagras i din dator, vilket förhindrar framtida insamling av dina data, om du besöker denna webbplats: Välja bort Google Analytics-spårning

Användning av YouTube-videor
Den här webbplatsen använder YouTubes funktion för inbäddning för visning och uppspelning av videoklipp från leverantören ”YouTube”. Leverantören använder ”YouTube”-cookies för att samla in information om användarbeteendet. Enligt ”YouTube” tjänar bland annat informationen till att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. Vid varje besök på den här webbplatsen, oavsett uppspelning av den inbäddade videon, registreras en länk hos Google-nätverket ”DoubleClick” in, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingsprocesser bortom vårt inflytande.

För ytterligare information om ”YouTubes” dataskydd, se leverantörens dataskyddsdeklaration på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Användning av Instagrams sociala insticksprogram
På vår webbplats används så kallade sociala insticksprogram (”insticksprogram”) av Instagrams online-tjänst, vilken drivs av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94 025, USA (”Instagram”). Insticksprogrammen kännetecknas av en Instagram-logotyp, exempelvis i form av en ”Instagram-kamera”. En översikt av Instagrams insticksprogram och deras utseende finns här: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram etablerar din webbläsare en anslutning direkt till Instagram-servrarna. Insticksprogrammets innehåll skickas direkt till din webbläsare av Instagram och integreras i sidan. Genom denna integration får Instagram den information som din webbläsare begärt av motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Instagram-profil eller om du för närvarande inte är inloggad på Instagram. Denna information (inklusive din IP-adress) skickas direkt av din webbläsare till en Instagram-server och lagras där.

Om du är inloggad på Instagram så kan Instagram direkt tilldela besöket på vår webbplats till ditt Instagram-konto. Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att använda knappen ”Instagram Camera”, så skickas denna information också direkt till en Instagram-server och lagras där. Dessutom publiceras informationen på ditt Instagram-konto och visas där för dina kontakter.

För ytterligare information om syfte och omfattning av datainsamlingen, Instagrams vidare behandling och användning av dessa data och dina relevanta rättigheter och konfigurationsalternativ för att skydda din integritet, se Instagrams sekretesspolicy: https://help.instagram.com/155833707900388/.
Om du inte vill att Instagram ska tilldela data som samlats in via vår webbplats direkt till ditt Instagram-konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra att Instagrams insticksprogram laddas med hjälp av tillägg till din webbläsare, exempelvis genom script-blockerare som "NoScript" (http://noscript.net/).

Användning av Facebooks sociala insticksprogram
Detta erbjudande använder sociala insticksprogram (”insticksprogram”) från det sociala nätverket facebook.com, vilket drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande Dublin 2, Irland (”Facebook”). Insticksprogrammen kännetecknas av en Facebook-logotyp (vitt "f" mot blå bakgrund, termerna ”Like” eller ”tummen-upp”-symbolen) eller av tillägget ”Facebook Social Plugin”. Listan och utseendet på Facebooks sociala insticksprogram finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När en användare begär information om erbjudandet från en webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram så etablerar användarens webbläsare en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Insticksprogrammets innehåll skickas direkt till din webbläsare av Facebook och integreras i webbplatsen. Därför har leverantören inte någon inverkan på omfattningen av data som samlas in av Facebook med hjälp av det här insticksprogrammet och informerar således användaren enligt följande:

Genom att integrera insticksprogrammen får Facebook den information som en användare har begärt på motsvarande sida för erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook så kan Facebook tilldela besöket till användarens Facebook-konto. Om användaren interagerar med insticksprogrammen, exempelvis genom att använda ”Like”-knappen eller skicka en kommentar, så skickas motsvarande information direkt från användarens webbläsare till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem i Facebook så är det ändå möjligt att Facebook kommer att ta reda på och spara användarens IP-adress. Enligt Facebook lagras endast en anonymiserad IP-adress i Tyskland.
För ytterligare information om syfte och omfattning av datainsamlingen, Facebooks vidare behandling och användning av dessa data och dina relevanta rättigheter och konfigurationsalternativ för att skydda din integritet, se Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Om användaren är Facebook-medlem och inte vill att Facebook ska samla in data om användaren via detta erbjudande och länka det med medlemsuppgifter lagrade på Facebook, så måste användaren logga ut från Facebook innan användaren besöker webbplatsen. Ytterligare konfigurationsalternativ för, och sätt att begränsa, användningen av data för reklamändamål finns tillgängliga i Facebooks profilinställningar: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Lagring/radering
Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och i enlighet med gällande lag. Därefter raderas eller spärras uppgifterna (i den mån de måste sparas enligt skattelagstiftning). Låsta uppgifter är inte längre tillgängliga för användning.

Information
Du har rätt till kostnadsfri information om dina lagrade uppgifter, samt om det är lämpligt, rätten att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Vänligen kontakta oss om du har ytterligare frågor angående insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter. Detsamma gäller information, blockering, radering och korrigeringsförfrågningar angående dina personuppgifter, samt för återkallande av givna godkännanden. Kontaktadressen finns i vårt juridiska meddelande.